Velkommen til min hjemmeside!
Jeg driver et lite oppdrett på kleinspitz i fargene krem, sobel og ulvegrå i Arendal.