Kull ventes ila 2020 og 2021. Forventer krem, krem sobel og ulvegrå.