14. jan, 2020

B-Kullet planlagt høsten/vinteren 2020

B-kullet ventes sommeren 2020, mer info finnes under kull "B"